WOIMS marketing ugynokseg versenytárs elemzés

Ismerje meg versenytársait
és a versenyelőnyüket


MARKETING ÜGYNÖKSÉGÜNK FELADATAI      WOIMS-RÓL

Akik megtiszteltek bizalmukkal

WOIMS referncia 4

WOIMS MARKETING ÜGYNÖKSÉG
versenytárs elemzés, mint fontos marketing elem

Ismerje meg versenytársait mélyreható elemzésünk segítségével! A versenytárs elemzés sokszor nem csak a konkurencia vizsgálatáról szól, hanem feltárjuk a piaci tendenciákat, erősségeket és gyengeségeket, hogy vállalkozása kézzel fogható előnyt szerezzen.

icon marketing


Versenytárselemzés
vállalatok számára


Egy vállalati versenytárs elemzés számos aspektust vizsgál. Célja, hogy a versenytársak és saját vállalat között megtalálja a releváns különbségeket, értékes információkat nyújtson a stratégiai döntéshozatalhoz. Egy vállalat csak akkor tud hatékonyan versenyezni a piacon, ha tisztában van azzal, mi történik körülötte. A versenytársak megfigyelése segít abban, hogy a vállalat megértse a piaci dinamikákat és jobban megalapozza stratégiai döntéseit.

 

 

 

icon allmarketing


Új trendek és piaci lehetőségek vizsgálata


A versenytársak elemzése segít felismerni saját erősségeinket és gyengeségeinket. Ha tudjuk, hogy a versenytársak miben jók vagy rosszak, jobban tudunk fókuszálni az erősségeinkre és erőforrásokat hatékonyabban tudjuk allokálni. A versenytársak monitorozása segít az új iparági trendek, technológiák vagy fogyasztói szokások azonosításában is, amelyekre  rávilágítva és reagálva előnyt szerezhetünk. A versenytársak elemzésével könnyebben megtalálhatjuk azokat a piaci réseket, amelyek még nem fedtek le hatékonyan.  

icon start


Árképzési stratégia,marketing technológiák


A versenytársak árazási stratégiájának megértése segít a saját árstruktúra és promóciós ajánlatok optimalizálásában.A versenytársak hirdetési megjelenései alapján megtudhatjuk, hogy milyen árakon, mely kulcsszavakra, célcsoportokra és hirdetési formátumokra összpontosítanak, így jobban alakíthatjuk saját árainkat a hirdetési stratégiánkat, továbbá márka stratégiájánk megértése segít a saját magunk pozicionálásában és differenciálásában.

icon search

A WOIMS marketing ügynökségünk teljes körű marketing szolgáltatást nyújt saját platformján, külső vállalkozók nélkül. Ennek köszönhetően garantáljuk vállalatának a minőséget és határidők betartását, ami hozzájárul a marketing kampányok sikeréhez.

MARKETING EGY KÉZBEN


Versenytárs elemzéssel
hatékonyabban tud versenyezni a piacán.

A versenytársak megfigyelése és elemzése elengedhetetlen az erős és hatékony marketing stratégia kialakításához. A versenytárs elemzés rámutat, hogy az adott vállalat hogyan használhatja ki a versenytársak gyengeségeit, és hogyan építhet azok erősségeire.

1. Versenytársak Azonosítása
Kik a fő versenytársak?
Melyik piaci szegmensben versenyeznek jól és hol gyengébbek?
Versenytársak rangsora marketing tevékenységük szerint.
Versenytársak pénzügyi mutatói

2. Információgyűjtés
Versenytársak weboldalainak, szociális média profiljainak, kommunikációs csatornáinak elemzése.
Online értékelések, fórumok, hírek és jelentések áttanulmányozása
Weboldal vizsgálat (átfogó)
Kampányok elemzése, viszgálata
Versenytársak gyenge pontjai a kommunikációban, marketing eszközösk használatában

3. Marketing Mix Vizsgálata (4P vagy 7P)
Termék: Milyen termékeket/szolgáltatásokat kínálnak?
Ár: Milyen árazási stratégiát alkalmaznak?
Promóció: Milyen hirdetési és promóciós technikákat használnak?
Hely (Place): Hol és hogyan értékesítenek?

4. Online Jelenlét Elemzése
SEO stratégia, weboldal keresőoptimalizálás elemzése
Szociális média aktivitás, közösségi média oldalak frissítési gyakorisága, tartalmak, kampányok és a hozzájuk fűződő eredmények
E-mail marketing kampányok elemzése 
Online hirdetések vizsgálata, elemzése 

5. SWOT Analízis
Erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek pontos azonosítása mind saját, mind versenytársi oldalról.

6. Ügyfél Vélemények és Értékelések
Milyen a versenytársak ügyfélkörének elégedettsége?
Milyen időszakoban, miylen erdméynek születtek?
Vannak-e gyakori panaszok vagy dicséretek?
A Google értékelés szerint, hogyan vélekednek a fogyasztók, megrendelők a versenytársról?

7. Mérések és KPI-k
Használt mutatók (pl. konverziós ráta, kattintási arány stb.) elemzése

8. Stratégiai Összehasonlítás
Az összegyűjtött információ alapján, hol áll a vállalat a versenytársakhoz képest?
Miben előzi meg versenytársait és hol gyenge?
Milyen marketing platformokat használ a versenytárs jól és rosszul?

9. Javaslattétel és Akcióterv
Az elemzés alapján milyen lépéseket lehet és kell tenni a versenyképesség növelése érdekében?
Milyen marketing startégiai terv szükséges ahhoz, hogy a versenytársak elé kerüljünk?

10. Folyamatos Figyelés és Frissítés
A versenytársi környezet dinamikus, ezért az elemzésnek nem szabad egyszeri alkalomnak lennie, hanem folyamatosan frissíteni kell.


KAPCSOLAT
SWOT analízis a versenytárs elemzésben is

A SWOT-analízis egy stratégiai tervezési eszköz, amely egy vállalat vagy projekt négy fő aspektusát vizsgálja:

Erősségek (Strengths): Ezek azok a belső tényezők, amelyek a vállalat számára előnyt jelentenek a piacon. Erősségek lehetnek például a magasan képzett munkaerő, erős márkanév, jó ügyfélszolgálat, hatékony belső folyamatok vagy különleges technológiai képességek.

Gyengeségek (Weaknesses): Ezek szintén belső tényezők, de hátrányt jelentenek a vállalat számára. Ilyenek lehetnek például a magas költségek, elavult technológia, gyenge márkapozíció vagy képzetlen munkaerő.

Lehetőségek (Opportunities): Ezek külső tényezők, amelyek a vállalat számára előnyt jelenthetnek, ha jól használják ki őket. Ilyen lehet például egy új piac, a szabályozási környezet változása, fogyasztói trendek vagy technológiai fejlődés.

Veszélyek (Threats): Ezek külső tényezők, amelyek hátrányt vagy kockázatot jelentenek a vállalat számára. Ilyenek lehetnek például a növekvő verseny, szabályozási változások, negatív közvélemény vagy gazdasági recesszió.

A SWOT-analízis segít abban, hogy a vállalat megértse, mely tényezők járulnak hozzá a sikeréhez és melyek jelentenek kockázatot vagy korlátot. Ezen információk birtokában hatékonyabb stratégiai döntéseket lehet hozni, amelyek kihasználják a lehetőségeket, minimalizálják a veszélyeket, építenek az erősségekre és javítanak a gyengeségeken.

Vigyázzunk a hibás versenytárs elemzéssel

Amennyiben nem megfelelően értékeljük a versenytársakat, és ennek eredményeként hibás következtetésekre jutunk, az komolyan károsíthatja a vállalatunk fejlődését. Ha nem ismerjük fel helyesen a versenytársaink erősségeit és gyengeségeit, akkor nem tudunk hatékony stratégiát kidolgozni a piaci pozíciónk megerősítésére. Ez komoly lehetőséget adhat a versenytársaknak, hogy előnyt szerezzenek velünk szemben. Az is gond lehet, ha hibás következtetések miatt lemaradhatunk az innovációs versenyben, mivel nem értjük meg kellő mélységben, hogy a versenytársak milyen újításokat használnak, vagy miylen kommunikációval különböztetik meg magukat a piacunkon. Ez csökkentheti a termékeink vagy szolgáltatásaink vonzerejét a vásárlók szemében, mert a versenytársak jobban megértik és kielégítik az ügyfelek igényeit.
Nem megfelelő versenyelemzés esetén a vállalat erőforrásait nem a legmegfelelőbb területeken használjuk fel, ami csökkentheti a hatékonyságot és növelheti a költségeket, továbbá a piaci változásokra való lassú vagy téves reagálás miatt a vállalat piaci pozíciója gyengülhet.
Ezért létfontosságú, hogy alapos és szakértő piacelemzést végezzenek, beleértve a versenytársak pontos és objektív értékelését is.


VERSENYTÁRS ELEMZÉS

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.