SZPONZORÁCIÓ A SPORTBAN


SZPONZORÁCIÓS koncepció hiánya esetén a támogatott összeg nem más MINT egy adomány.Egy adomány általában vissza nem térítendő, míg egy támogatás esetén a támogató elvárja, hogy a támogatásának eredményét a sportcsapat kommunikálja és bizonyítsa. Ha a sportcsapat nem rendelkezik a támogatás értékének meghatározására alkalmas marketing koncepcióval, akkor a támogatók nem tudják megérteni, hogy a támogatásuk milyen mértékben növelte a saját márkájuk hírnevét, népszerűségét és befolyását.

Egy jó marketing koncepció azt is meghatározza, hogy a támogatás milyen célokat szolgál, és hogyan lesz a támogatás a lehető legnagyobb értékű a támogató számára. A sportcsapatnak át kell gondolnia, hogyan tudja kommunikálni a támogatás értékét, hogyan tudja a támogatót bevonni a sportcsapat marketingjébe, hogyan tudja a támogatás marketing értékét maximalizálni. 

A szponzorálás és a partnerség közötti különbség kritikus jelentőségű, mivel teljesen eltérő eredményekhez vezet. A szponzoráció nem egyoldalú hozzájárulást jelent, amikor a szponzorok pénzt vagy természetbeni támogatást nyújtanak, és jogosan várnak viszonzást. Másrészről a partnerségek két fél közötti, kölcsönösen előnyös megállapodásokat jelentenek, meghatározott célok elérésének elvárása mellett. Mindkét fél erőforrásokat biztosít, és bizonyos elvárásokat fogad el annak érdekében, hogy segítse a közös célok elérését. A szponzoráció esetében mindkét fél aktívan részt vesz a tervezés, a végrehajtás és a mérés minden szakaszában.

A szponzorációban a marketing megköveteli, hogy mindkét fél nyitott legyen és hajlandó együttműködni olyan tevékenységekben, amelyek egyszerre mindkét fél számára előnyösek lehetnek. A vállalatok időt, pénzt és erőforrásokat fektetnek be annak érdekében, hogy kapcsolatokat építsenek ki olyan partnerekkel, akik új piacokhoz, ügyfelekhez vagy bevételi forrásokhoz biztosíthatnak hozzáférést. A mérés fontos a szponzorációs marketingben, mivel mindkét fél számára lehetővé teszi, hogy a partnerség időtartama alatt nyomon kövesse a közös célok és célkitűzések felé tett előrelépést. Ez magában foglalhatja olyan mérőszámok nyomon követését, mint a weboldal forgalma, a márka ismertségi szintje vagy az értékesítési teljesítmény, sok más változó mellett, a partnerségi megállapodás jellegétől függően. Azzal, hogy a szponzorációs megállapodás kezdetén minden partner számára meghatározzák a kulcsfontosságú teljesítménymutatókat (KPI-k), könnyebbé válik a siker mérése a megállapodás teljes élettartama alatt.

Ha ezek a kérdések megválaszolásra kerülnek, akkor a támogatás már nem csak adomány, hanem értékes befektetés is lehet a támogató számára.

Minden szponzor számára nagyon fontos a pontos marketing és kommunikációs koncepció.

A szponzorok számára a szponzoráció értéke azt jelenti, hogy mennyi reklámértéket, népszerűséget és befolyást kapnak a támogatásuk révén. Ha a sportcsapat jól kommunikálja a támogatás eredményeit és a marketing koncepciója pontosan meghatározza a támogatás célját és a megközelítést, akkor a szponzorok jobban meggyőződhetnek arról, hogy ez a szponzoráció egy jó befektetés. A támogató számára a marketing koncepció tehát azt jelenti, hogy a sportcsapat elkötelezett a támogatás értékének növelése iránt, és hogy a támogatás hatékonyan kommunikálható a közönség számára. A szponzorálás nagyszerű lehetőséget kínál a szponzorok számára, hogy ismertséget és elismertséget szerezzenek a célpiacukon. A szponzoráció révén a szponzorok érzelmi kapcsolatot teremthetnek közönségükkel, ami felbecsülhetetlen értékű lehet azon márkák számára, amelyek hosszú távú kapcsolatot próbálnak kialakítani ügyfeleikkel. 

Milyen lehet a szponzoráció jó marketingkoncepciója?

A szponzoráció marketingkoncepciója egyértelműen meghatározza a szponzoráció célját, felvázolva, hogy milyen célokat kell elérni, például a márka hírnevének növelését, a közönség elkötelezettségének fokozását, az értékesítés ösztönzését vagy a leadek generálását. A szponzorok a részletes elemzések révén értékes betekintést nyerhetnek a célpiacuk viselkedésébe és preferenciáiba is. Ez segít a szponzoroknak abban, hogy kampányaikat még pontosabban a kívánt eredményekre szabják. A szponzorok az exkluzív előnyökből is profitálhatnak, amelyek egy adott sportcsapathoz vagy eseményhez való kötődéssel járnak. Ezek közé tartozhatnak különleges promóciók, exkluzív hozzáférés a játékosokhoz/edzőkhöz vagy akár jegyek a mérkőzésekre. Továbbá, ha a csapat/esemény jól teljesít, az tovább növelheti a szponzor imázsát és befolyását a célpiacon.

Összefoglalva, a szponzoráció - ha helyesen végzik - hihetetlenül hatékony marketingeszköz, amely a szponzorok számára óriási értéket biztosíthat a célpiacokon való láthatóság és befolyás tekintetében. A szponzoráció céljának egyértelmű meghatározásával a szponzorok teljes mértékben meggyőzhetők arról, hogy ez a befektetés megéri, és hosszú távon pozitív eredményeket fog hozni számukra. A szponzoráció egy hatékony marketingkoncepció lehet, ha a megfelelően kiválasztott eseményekre vagy személyekre összpontosít, és jól integrálja a szponzoráció üzenetét az esemény vagy a személy által közvetített üzenettel.

 1. Célközönség kiválasztása: A célközönség kiválasztásakor feltétlenül meg kell győződnie arról, hogy a szponzorált esemény vagy személy a megfelelő embereket vonzza. Annak érdekében, hogy szponzorációja hatékony legyen, gondolja végig, hogy kinek lenne a legnagyobb hasznára az Ön ajánlata, és milyen típusú esemény vagy személy vonzaná ezt a demográfiai csoportot. Vizsgálja meg azoknak a demográfiai adatait, akik valószínűleg részt vennének egy eseményen vagy kapcsolatba lépnének egy személlyel, és használja ezt az információt a döntéshozatali folyamathoz, amikor kiválasztja a megfelelő célközönséget a szponzorációjához. Emellett vegyen figyelembe minden egyéb tényezőt, például a potenciális események vagy személyek helyét, valamint az esetleges kulturális különbségeket, amelyek segíthetnek abban, hogy a célközönség fogékonyabb legyen az Ön üzenetére. Mindezen tényezők figyelembe vételével biztosíthatja, hogy szponzorációja maximális hatást érjen el, mivel hatékonyan éri el a megfelelő embereket. 

 2. Mérhető célok: Határozza meg a szponzoráció mérhető célokat, például az értékesítési vagy az ismertségi növekedést. Ez lehetővé teszi a hatékonyság mérését, és segít abban, hogy megfelelően költsön a szponzorációra. A szponzoráció mérési céljainak meghatározásakor több kulcsfontosságú területet kell figyelembe venni. Először is, az értékesítést mindig figyelembe kell venni. Az értékesítésre gyakorolt hatást mérheti a szponzorációnak köszönhetően terméket vagy szolgáltatást vásárló ügyfelek számának nyomon követésével, vagy a szponzorációból származó bevétel nyomon követésével. Emellett a webes forgalom is nyomon követhető, hogy meghatározható legyen, hány ember találkozott a márkájával a szponzoráció révén, és milyen elkötelezettséget tanúsítottak a tartalom iránt. A márkaismertség szintén fontos, mivel azok az emberek, akik ismerik az Ön márkáját, nagyobb valószínűséggel válnak a jövőben vásárlókká. Végül pedig az ügyfelek elkötelezettségét is nyomon kell követni felméréseken és visszajelzési űrlapokon keresztül, hogy tudja, mennyire talált visszhangra a szponzorált tartalma a nézők körében. Ezen célok és célkitűzések mérésével hatékonyan tudja elkölteni "marketingdollárjait" és pontosabban nyomon követheti a szponzorációból származó megtérülést.

 3. Szponzoráció integrálása: Győződjön meg arról, hogy a szponzoráció jól integrálódik az esemény vagy személy által közvetített üzenettel. Ha a szponzoráció nem illeszkedik az eseményhez vagy a személyhez, akkor a hatás csekély lehet.  A szponzoráció és az esemény vagy személy által közvetített üzenet integrálása kulcsfontosságú annak biztosításához, hogy a szponzoráció hatása maximális legyen. Integráció nélkül kevés kapcsolat lehet a kettő között, és így a szponzorációnak is kevés az értéke. A szponzoráció és egy esemény vagy személy integrálásakor számos fontos szempontot kell figyelembe venni. 

  - Először is vegye figyelembe a szponzorhoz és a szponzoráltakhoz kapcsolódó értékeket. Ez segít biztosítani a köztük lévő kompatibilitást, és megelőzni az esetleges érdekellentétek kialakulását. Emellett fontos annak biztosítása is, hogy a szponzorált esemény vagy személy összhangban legyen a szponzor küldetésével és céljaival. Ez erősebb közmegítélést eredményez, amikor az ügyfeleket bevonja a szponzorálással kapcsolatos tevékenységekbe. 

  - Másodszor meg kell határozni, hogyan lehet a legjobban integrálni a szponzor üzenetét a szponzorált esemény vagy személy üzenetébe. Ez magában foglalhat mindent, kezdve az egymásra jellemző anyagok (például bannerek vagy szórólapok) elkészítésétől egészen az egyedi üzenetek kidolgozásáig, amelyek kiemelik, hogy mindkét szervezetnek milyen előnyei származnak egymás kapcsolatából. Egy másik tényező, amelyet figyelembe kell venni, az esetleges jogi korlátozások, amelyek a szponzorálást igénybe vevő események során megosztott információk mennyiségére vonatkoznak. 

  Összességében annak biztosítása, hogy a szponzoráció jól integrálódjon egy eseményhez vagy személyhez, mindkét fél részéről gondos tervezést és megfontolást igényel annak érdekében, hogy a szponzoráció maximálisan befolyásolja a közvélemény általános megítélését, és végső soron mindkét érintett szervezet számára sikerhez vezessen. Az integrációra fordított megfelelő erőfeszítésekkel mindkét szervezet profitál a megnövekedett nyilvánosság és elismertség révén, ami továbbfejleszti a márkaképüket, valamint új növekedési lehetőségeket nyit meg a saját területükön.

 4. Aktiváció: Hozza létre az aktivációs programot a szponzoráció körül, amely lehetővé teszi, hogy közvetlenül kapcsolódjon a célközönségéhez és erősítse a márka kapcsolatát a szponzorációval.

 5. Következetesség: Használja a szponzorációt a márka kommunikációjának részeként. Ez magában foglalhatja a szponzoráció támogatását a digitális és hagyományos marketingkampányokban.

 6. Hosszú távú megközelítés: Érdemes hosszú távra tervezni a szponzorációs megállapodást, és együttműködni az esemény vagy a személy képviselőjével. Ez lehetővé teszi a folyamatos kapcsolat kialakítását és a hosszú távú hatékonyságot.

 7. Megfelelő költségvetés: A megfelelő költségvetés kialakítása kulcsfontosságú a hatékony szponzorációhoz. Fontos, hogy elegendő forrást biztosítson a szponzorációra, hogy maximális hatást érhessen el.

A sportolók a sport eredményeikre koncentrálnak!

A sportolók általában a sport eredményeikre koncentrálnak, mivel ez a fő céljuk, és ez szükséges a sikeres pályafutáshoz. Ugyanakkor fontos, hogy a sportolók értéket tudjanak adni a támogatóiknak és értékes információkkal szolgálni nekik a támogatás által nyújtott marketing előnyök biztosítása érdekében. A támogatók számára fontos, hogy értsék, hogyan térül meg a támogatás. A sportolók és a támogatók együttműködése nélkül a támogatás értéke csökkenhet.

Általánosságban igaz, hogy a profi sportolók számára az eredmények elérése a fő prioritás, és ez sok időt és energiát igényel. Emiatt gyakran nehéz időt szakítaniuk arra, hogy a szponzorokkal való kapcsolatukat kezeljék és azok igényeit kiszolgálják.

Egy jó marketing ügynökség azonban nagy segítséget jelenthet a sportolóknak abban, hogy hatékonyan kezeljék a szponzorokkal való kapcsolatukat és kiaknázzák a szponzorációban rejlő lehetőségeket. Az ügynökség segíthet a sportolónak megtervezni és végrehajtani azokat az aktivitásokat, amelyek megfelelnek a szponzorok igényeinek és elősegítik az együttműködési viszony fenntartását.

A marketing ügynökségek számos szolgáltatást kínálnak, amelyek segíthetnek a sportolóknak abban, hogy hatékonyan kommunikáljanak a szponzorokkal. Ilyen szolgáltatások lehetnek a szponzorációs szerződések kidolgozása, az események szervezése és a szponzorok számára készített tartalmak előállítása.

Összefoglalva, a sportolók számára a marketing ügynökségek segíthetnek abban, hogy hatékonyan kezeljék a szponzorokkal való kapcsolatukat, és kiaknázzák a szponzorációban rejlő lehetőségeket, miközben a sportteljesítményükre is koncentrálnak.

A sportolók nem marketingesek?

Valóban igaz, hogy a sportolók általában nem marketing szakemberek, és a szponzorok kiszolgálása nem az ő fő tevékenységük. Azonban fontos tudni, hogy a szponzorok támogatása a sportolók számára is rendkívül fontos, mivel ez lehetővé teszi számukra, hogy tovább fejlődjenek és sikeresek legyenek a pályafutásuk során.

Ennek ellenére azonban nem minden sportoló rendelkezik a megfelelő készségekkel és tapasztalattal ahhoz, hogy hatékonyan kezelje a szponzorokkal való kapcsolatát és igényeit. Ezért szükség lehet a segítségükre egy marketing ügynökség vagy menedzser személyében, akik a sportoló nevében dolgoznak és képesek hatékonyan kommunikálni a szponzorokkal.

Egy profi marketing ügynökség számos szolgáltatást kínálhat a sportolók számára annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék a szponzorokkal való kapcsolatukat és kiaknázzák a szponzorációban rejlő lehetőségeket. Az alábbiakban néhány példa található ezekre a szolgáltatásokra:

 1. Szerződéskötés: Az ügynökség segíthet a sportolónak a szponzori szerződés megkötésében, ami lehetővé teszi a sportoló és a szponzor közötti kapcsolat hivatalos és jogi keretek között történő szabályozását.

 2. Kommunikáció: Az ügynökség képviselheti a sportolót a szponzorokkal történő kommunikációban, és az üzeneteket hatékonyan átadhatja mindkét félnek. Az ügynökség segíthet az adott események előkészítésében, valamint a kapcsolattartásban az események után.

 3. Tartalom: Az ügynökség tartalmakat készíthet a sportoló és a szponzorok számára, beleértve a digitális tartalmakat, az online hirdetéseket és az események előzetes, valamint utólagos kommunikációját.

 4. Menedzsment: Az ügynökség lehetőséget adhat a sportolónak a menedzsmentre, ami segíti a sportolót abban, hogy hatékonyabban kezelje az időbeosztását, és biztosítsa a folyamatos kommunikációt a szponzorokkal és a média képviselőivel.

 5. Stratégia: Az ügynökség segíthet a sportolónak a szponzorációban rejlő lehetőségek elemzésében, és stratégiákat dolgozhat ki annak érdekében, hogy a sportoló a lehető legjobban kihasználja ezeket a lehetőségeket.

 6. Branding: Az ügynökség segíthet a sportolónak abban, hogy hatékonyabbá tegye a márkaépítési stratégiáját, amely elősegíti a sportoló hosszú távú sikereit és növeli az értékét a szponzorok számára.

Összefoglalva, egy profi marketing ügynökség számos szolgáltatást kínálhat a sportolóknak annak érdekében, hogy hatékonyan kezeljék a szponzorokkal való kapcsolatukat és maximalizálják a szponzorációban rejlő lehetőségeket. Egy tapasztalt marketing szakember vagy ügynökség olyan szolgáltatásokat kínálhat, mint a szponzori szerződések megkötése, a szponzorokkal történő kommunikáció kezelése, valamint a szponzorációban rejlő lehetőségek kiaknázása. A szakértelmüknek köszönhetően a sportolók képesek lehetnek arra, hogy hatékonyan kezeljék a szponzorokkal való kapcsolatukat, miközben a sporteredményeikre fókuszálnak.

Cél a győzelem! Mi lesz a marketinggel?

Természetesen a sportolók számára az elsődleges fontosságú az, hogy a sportversenyeken a legjobb formájukat hozzák, és a lehető legjobb eredményt érjék el. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szponzori és marketing tevékenységekre ne kellene időt szánniuk. A szponzoroknak fontos, hogy láthatóvá tegyék magukat, és hogy az általuk támogatott sportolók minél szélesebb közönséghez juttassák el a márka üzenetét. A marketingtevékenységek segíthetnek abban, hogy a sportoló és a szponzorok sikeresen működjenek együtt, és mindkét fél előnyeire váljanak.

Ha a sportolók nem figyelnek kellőképpen a szponzori és marketingtevékenységekre, akkor az a szponzorok számára azt jelentheti, hogy nem kapnak elegendő láthatóságot és visszajelzést az általuk támogatott sportolóktól. Ez pedig hosszú távon akár a szponzorációs megállapodások felmondásához is vezethet. Ezért van szükség arra, hogy a sportolók és az ügynökségek megfelelően együttműködjenek annak érdekében, hogy a sportolók ne csak a versenyeken érjenek el sikereket, hanem az üzleti és marketing céljaikat is sikerüljön elérniük.

Egy profi marketing ügynökség támogatása a sportolónak nem csak a szponzori kiszolgálással és a marketingkampányok előkészítésével ér véget, hanem a versenyek során is folytatódhat. Az alábbiakban néhány példa található arra, hogyan támogathatja a sportolót egy marketing ügynökség a versenyek alatt:

 1. Sajtómegjelenések előkészítése: Az ügynökség lehetőséget adhat a sportolónak, hogy a versenyek előtt és után találkozzon a sajtó képviselőivel. Az ügynökség segíthet a sajtótájékoztatók, interjúk és egyéb sajtóesemények előkészítésében és lebonyolításában, így lehetőséget biztosítva a sportolónak, hogy megismertesse magát és a szponzorait a sajtóval és a közönséggel.

 2. Támogatók jelenléte: Az ügynökség képviselői jelen lehetnek a versenyeken, hogy segítsék a sportolót a szponzorokkal való kommunikációban, a sajtóval való kapcsolattartásban, valamint a különböző promóciók és események előkészítésében és lebonyolításában.

 3. Vizuális tartalmak: Ezek a vizuális tartalmak lehetnek például fotók és videók, amelyek bemutatják a sportolók teljesítményeit és edzéseiket, az életmódjukat, vagy éppen a szponzorált termékek használatát.

 4. Digitális tartalmak: Az ügynökség lehetőséget adhat a sportolónak a digitális tartalmak elkészítésére és megosztására a versenyek alatt. A közösségi média posztok, videók és képek segítenek abban, hogy a sportoló követői és rajongói az eseményekről való naprakész információkkal legyenek ellátva, és megismerhessék a sportoló és a szponzorai legfrissebb fejleményeit.

 5. Versenyre készítés: Az ügynökség segíthet a sportolónak abban, hogy megfelelően felkészüljön a versenyekre, és biztosítsa, hogy a versenyzés közben a szponzorai is megjelenjenek. Az ügynökség felkészítheti a sportolót a sajtóinterjúkra, a közönséggel való interakcióra, és segíthet az eseményen való megfelelő megjelenés és branding biztosításában.

Összefoglalva, a WOIMS marketing ügynökségszámos szolgáltatást kínál a sportolóknak a versenyek alatt is annak érdekében, hogy hatékonyan kommunikáljanak a szponzoraikkal és a sajtóval, valamint hogy maximalizálják a szponzorációs lehetőségeiket.

Jobb szponzorálni egy olyan sportolót akinek van marketingese?

Általánosan elmondható, hogy a sportolóknak jól felépített szponzori és marketingterv nélkül is lehet sikeresek. Azonban egy olyan sportoló szponzorálása, akinek van szakembere, marketing ügynöksége a marketing és szponzoráció területén, előnyösebb lehet a szponzorok számára.

Egy jól képzett marketinges képes lehet arra, hogy segítsen a sportolónak kialakítani a márkaidentitását, erősíteni a közösségi médiában való jelenlétét, és segíteni a szponzorokkal való kapcsolattartásban. Az ilyen sportolók általában jobban tudják kezelni a szponzori kötelezettségeket, és több időt tudnak fordítani a szponzorok igényeinek kiszolgálására, mivel a marketingfeladatokat a marketingesre bízzák.

Ezen felül egy jól felépített marketingterv segíthet a sportolónak növelni a láthatóságát és a rajongói bázisát, ami hosszú távon előnyös lehet mind a sportoló, mind a szponzorok számára. A marketing ügynökségek és szakemberek segítségével a sportolók általában jobban tudják kihasználni a digitális és online lehetőségeket, mint például az influencer marketing, a közösségi médiában történő promóció, vagy a tartalomgyártás.

A jól felépített marketingtervvel rendelkező sportolók szponzorálása előnyösebb lehet a szponzorok számára, mivel a sportolók jobban tudják kiszolgálni a szponzorok igényeit és hosszú távon sikeresek lehetnek.

Milyen marketing ügynökség alkalmas sportolók, szponzorok kiszolgálására?

Nem minden marketing ügynökség szakosodik szponzorációs tevékenységre, és nem minden ügynökség alkalmas a szponzorok kiszolgálására. A szponzorációs tevékenységre specializálódott ügynökségek általában tapasztalattal rendelkeznek az iparágban, és széles körű kapcsolatrendszerrel rendelkeznek a sportolók, sportcsapatok és események szervezői között.

Ezek az ügynökségek szakértők a szponzoráció területén, és tudják, hogyan kell hatékonyan kialakítani és kezelni a szponzori kapcsolatokat. Ezek az ügynökségek segítséget nyújthatnak a szponzoroknak a megfelelő sportoló vagy sportesemény kiválasztásában, valamint a szponzorációs megállapodások kidolgozásában és kezelésében. A szponzorációra specializálódott marketing ügynökségek általában rendelkeznek a megfelelő szakértelemmel, kapcsolatokkal és eszközökkel ahhoz, hogy hatékonyan kiszolgálják a szponzorokat és segítsék a sportolókat.

Ezek a speciális marketing ügynökségek jelen vannak a nemzetközi sporteseményeken, hogy segítsék a szponzorokat a megjelenés és az aktiválás területén, és biztosítsák a megfelelő expozíciót. Emellett, a szponzorációra specializálódott ügynökségek saját média csapatokkal rendelkeznek, akik képesek tartalmakat készíteni a szponzorok számára, és terjeszteni ezeket a tartalmakat az online és hagyományos médiában.

A speciális marketing ügynökségek gyakran dolgoznak a sportolókkal és sportcsapatokkal is, hogy segítsék őket a szponzorációban és a szponzorok kiszolgálásában. A sportolók számára az ügynökségek segíthetnek abban, hogy megfelelő szponzorokat találjanak, és kidolgozzák a megfelelő szponzori kapcsolatokat. Emellett segíthetnek a sportolóknak abban, hogy hatékonyan aktiválják a szponzorációs megállapodásokat, például készítsenek tartalmakat a szponzoroknak, és segítsenek a közösségi média aktivitásokban.

Azonban fontos megjegyezni, hogy a szponzorációs tevékenységre specializálódott ügynökségek általában magasabb árakat szoktak alkalmazni, mint a többi általános marketingügynökség. Emellett a szponzoráció területén szakosodott ügynökségek általában a nagyobb szponzorokat szolgálják ki, és nem feltétlenül állnak rendelkezésre a kisebb szponzorok számára.Ha a szponzori tevékenység nagyon fontos a szervezet számára, érdemes szponzorációra specializálódott ügynökségeket keresni, akik tapasztalattal rendelkeznek a területen és képesek hatékonyan kiszolgálni a szponzorokat.Összefoglalva, a szponzorációra specializálódott marketing ügynökségek széles körű szolgáltatásokat kínálnak a szponzorok és sportolók számára, beleértve a megfelelő szponzorok kiválasztását, a szponzorációs megállapodások kidolgozását és kezelését, a tartalmak létrehozását és terjesztését, valamint a szponzorációs megállapodások aktiválását és kezelését.

A szponzoráció kimaxolásához kell egy jó marketing ügynöség?

Ahhoz, hogy egy marketing ügynökség hatékonyan tudja maximalizálni a szponzorációt, szükséges, hogy szakosodott és tapasztalt szponzorációs szakemberekkel rendelkezzen. Ezek a szakemberek tudják, hogy milyen szponzorációs stratégiákat kell alkalmazni, és hogyan lehet ezeket a stratégiákat hatékonyan kezelni.Egy hatékony szponzorációs marketing ügynökség képes a következőkkel segíteni:

 1. Szponzori megállapodások kezelése, kiszolgálása: Az ügynökség segíti a sportolókat és sportcsapatokat a szponzorációs megállapodások kidolgozásában, és biztosítja, hogy a megállapodások mindkét fél számára előnyösek legyenek.

 2. Tartalmak elkészítése : Az ügynökség segít a szponzorációs megállapodások aktiválásában, például a tartalmak készítésében és terjesztésében. Az ügynökség képes elkészíteni a szponzorok számára szponzorációs tartalmakat, amelyek vonzóak és hatékonyak, valamint a közösségi médiában történő aktiválást is biztosítják.

 3. Mérés és elemzés: Az ügynökség méri a szponzorációs tevékenységeket és azok hatékonyságát. Az ügynökség mérései és elemzései segítenek azonosítani a hatékony és nem hatékony szponzorációs stratégiákat, és javaslatokat tesznek a javításra.

 4. Mit és hogy mondhatja a sportoló: Az ügynökség oktatást nyújt a sportolóknak és sportcsapatoknak a szponzoráció hatékony kezeléséhez. Az oktatás tartalmazhatja a szponzorációs megállapodások kezelését, a tartalmak készítését és az aktiválást és a legfiontosabbat a kommunikációt.

Összességében egy hatékony szponzorációs marketing ügynökség széles körű szolgáltatásokat nyújt a szponzorok és sportolók számára.


VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT


Marketing támogatás lehet a siker titka?

Egy sportcsapat támogatása önmagában nem feltétlenül fog hozzájárulni a cég marketingértékének növekedéséhez, főként ha nem megfelelően kommunikáljuk a cég szerepét és támogatás célját a sportcsapat rajongói és a saját célcsoportja irányába. Ha ez egy marketing stratégia mentén történik, akkor hozzájárulhat a cég megítélésének javulásához és a brand fokozott ismertségének eléréséhez.

Bár a sportcsapat támogatása lehet vonzó és hasznos stratégia a vállalatoknak a marketing és az imázs építése szempontjából, de ahhoz, hogy a támogatás valóban hatékony legyen, fontos, hogy a vállalat kommunikációja érthető és következetes legyen.Az eredményes sporttámogatás tehát nem csak arról szól, hogy pénzt adunk a csapatnak, hanem arról is, hogy hogyan kommunikáljuk ezt a támogatást és hogyan építjük be azt a vállalat értékeibe és céljaiba. Az érthető és megfelelően kommunikált támogatás hozzájárulhat a vállalat imázsának javításához, valamint erősítheti a fogyasztók lojalitását a márka iránt.

Körültekintően tervezzük és kommunikáljuk a támogatást.

Sokszor lehetőség van szorosabb együttműködés kialakítására a sportcsapattal, hogy a vizuális és közösségi média kommunikációjában komplexebb együttműködést biztosítsunk a támogató számára. A támogatás tervezése és kommunikációja egyaránt kulcsfontosságú. Először is, a vállalatnak meg kell határoznia, mi a célja a sportcsapat támogatásával, és hogyan illeszkedik ez a cél a vállalat általános marketing stratégiájához és üzenetéhez.

Azután a vállalatnak ki kell jelölnie, hogy melyek a legjobb kommunikációs csatornák a sporttámogatás értékeinek és üzeneteinek közvetítésére. Ez magában foglalhatja az online és offline média, a közösségi média, a rendezvények, a PR-kampányok és a reklámok használatát.

Fontos, hogy a vállalat világosan kommunikálja a sportcsapat támogatásának okát és értékét, és hangsúlyozza azokat az értékeket, amelyeket az adott sportcsapat képvisel. Például ha a sportcsapat a csapatmunka, a teljesítmény és a kemény munka értékeit tükrözi, akkor a vállalat is emelheti ezeket az értékeket a kommunikációban, hogy az emberek összekapcsolják a sportcsapatot a vállalat értékeivel.

Végül, a vállalatnak támogatnia kell a sportcsapatot azáltal, hogy részt vesz az eseményeken, rendezvényeken és promóciókon, és a támogatását nyilvánosan meg kell ünnepelni, hogy erősítse az emberek tudatosságát a vállalat és a sportcsapat közötti kapcsolatról. Ha a támogatás jól megtervezett és hatékonyan kommunikált, az hozzájárulhat a vállalat hosszú távú sikeréhez és növelheti a vállalat imázsát és értékét.

Az érthető és megfelelően kommunikált sporttámogatás hozzájárulhat a vállalat imázsának javításához és a fogyasztók lojalitásának erősítéséhez. Ennek az az oka, hogy a sporttámogatás olyan érzelmeket és értékeket hordozhat, amelyek összekapcsolhatják a vállalatot a sportcsapat rajongóival és azokkal az emberekkel, akik számára fontos az adott sportág.

Ha a vállalat a sporttámogatást az üzleti stratégiájának és értékeinek megfelelően tervezi és kommunikálja, az növelheti a vállalat hitelességét, és erősítheti a fogyasztók lojalitását a márka iránt. A fogyasztók ugyanis hajlamosak pozitívan reagálni a vállalatokra, amelyek támogatják a közösségi célokat, az egészséges életmódot vagy a sportot. A sporttámogatás lehetőséget ad a vállalatnak arra, hogy kapcsolatot építsen a rajongókkal és az emberekkel, akiket érdekel az adott sportág. Ha a vállalat megfelelően kommunikálja a támogatását, az segíthet az embereknek megérteni, hogy a vállalat támogatja azokat az értékeket, amelyek fontosak számukra, és ez hozzájárulhat a vállalat hosszú távú sikeréhez.

Hogyan vágjunk bele a szponzorrációba, mik az első lépések?

Ha egy vállalat úgy dönt, hogy szponzorálással kívánja növelni a márka ismertségét és növelni szeretné az eladásait, akkor az első lépések a következők lehetnek:

 1. Célkitűzések meghatározása: Az első lépés az, hogy meghatározzuk a szponzorálással kapcsolatos célokat, például az eladások növelése, a márka ismertségének javítása, a célközönség bővítése, stb.

 2. Célcsoport meghatározása: Fontos az is, hogy meghatározzuk a célcsoportot, amelyre a szponzorálás irányulni fog. A célcsoport lehet a márka által már meglévő vásárlói, vagy olyan új piacokra kívánunk betörni, ahol a márka még nem ismert.

 3. Megfelelő sportág kiválasztása: A szponzorálás sikeressége érdekében fontos a megfelelő sportág kiválasztása, amely az adott célcsoport számára vonzó és releváns lehet. Például, ha egy autógyártó cég szeretné növelni a fiatalok körében a márka ismertségét, akkor a Forma-1-es szponzorálás lehet a megfelelő megoldás.

 4. Potenciális szponzorált partnerek kutatása: A megfelelő szponzorált partner kiválasztása nagyon fontos a szponzorálás hatékonysága szempontjából. Fontos, hogy olyan szponzorált partnert válasszunk, akik megfelelnek a márka értékeinek és akikkel a célcsoport szívesen azonosul.

 5. Szponzorációs ajánlatok kidolgozása: Miután megtaláltuk a megfelelő szponzorált partnert, fontos, hogy olyan szponzorációs ajánlatot készítsünk, amely figyelembe veszi a célcsoport érdekeit és a márka célkitűzéseit.

 6. Szponzorációs szerződés megkötése: A szponzoráció hatékonysága érdekében fontos, hogy a szponzorációs szerződésben minden részletre kiterjedően leírjuk a felek által vállalt kötelezettségeket és jogokat. A szerződésnek tartalmaznia kell a szponzoráció időtartamát, a fizetési feltételeket, a szponzorációval kapcsolatos jogi kérdéseket és egyéb részleteket.

Először azt kell vizsgálni mennyire illeszkedik a sport a vállalathoz, kommunikációjához?

Igen, ha szponzorációban gondolkodsz, akkor érdemes átgondolnod, hogy mennyire illeszkedik az adott sport és a sportolók a vállalatodhoz, a kommunikációdhoz és az üzleti céljaidhoz. A megfelelő szponzorációs lehetőség kiválasztása az alábbiakat foglalja magában:

 1. A célcsoport: Az első és legfontosabb dolog, amit figyelembe kell venni, hogy az adott sportág vagy sportoló milyen célcsoportot vonz. Ha a sportág vagy a sportoló célközönsége megegyezik a vállalatod célközönségével, akkor nagyobb valószínűséggel fog eredményesnek bizonyulni a szponzoráció.

 2. Értékek és üzenetek: A vállalatod értékei és üzenetei illeszkednek-e a sportág vagy a sportoló értékeihez és üzeneteihez? Ha igen, akkor a szponzoráció segíthet abban, hogy ezeket az értékeket és üzeneteket hatékonyabban kommunikáld a célközönséged felé.

 3. Brandépítés: A szponzoráció egy hatékony módja lehet annak, hogy növeld a márka ismertségét és pozitív képét. Azonban a vállalatod brandépítési céljai csak akkor érhetőek el, ha a sportág vagy a sportoló illeszkedik a márka értékeihez és üzenetéhez.

 4. Üzleti előnyök: A szponzoráció mögötti üzleti előnyöket is érdemes figyelembe venni. A megfelelő szponzoráció lehetősége nemcsak a márka ismertségét növelheti, hanem a piacra való belépést is elősegítheti, vagy akár új ügyfeleket és üzleti partnereket is hozhat a vállalatnak.

Összességében, a megfelelő szponzorációs lehetőség kiválasztása nemcsak a sportág és a sportolók vonzerején múlik, hanem azok összhangján is a vállalatod értékeivel és üzeneteivel. Ezért érdemes átgondolt döntést hozni a szponzoráció megvalósításával kapcsolatban.

Vizsgálni kell a sport népszerűségét is?

A sport népszerűsége is fontos szempont, amikor szponzorációs lehetőségeket vizsgálsz. A népszerű sportágak és sportolók általában nagyobb médiafigyelmet kapnak, és szélesebb körű rajongótáborral rendelkeznek, így a szponzorációk hatása is nagyobb lehet. Azonban fontos megjegyezni, hogy a népszerűség egyedül nem elegendő ahhoz, hogy egy sportág vagy sportoló megfelelő szponzorációs partner legyen. Az illeszkedés a célcsoportoddal, a vállalatod értékeivel és üzenetével is kiemelten fontos.

Az is érdemes figyelembe venni, hogy a népszerű sportágak és sportolók szponzorációs költségei is általában magasabbak lehetnek, és nagyobb versenyhelyzetben találhatod magad más cégekkel, akik szintén az adott sportágat vagy sportolót szponzorálják. Ezért fontos a megfelelő egyensúlyt megtalálni a sportág vagy sportoló népszerűsége és az illeszkedésed között, hogy a szponzoráció hosszú távon hatékony legyen.

Ha nem népszerű a sport ne is vágjunk bele?

A sport népszerűsége fontos szempont lehet a szponzorációs lehetőségek vizsgálata során, azonban az illeszkedés és a célcsoport közötti egyezés még fontosabb tényező. Ha egy sportág vagy sportoló nem annyira népszerű, de az illeszkedik a vállalatod értékeivel és üzenetével, és a célközönséged is ezt a sportot vagy sportolót kedveli, akkor érdemes lehet a szponzoráció mellett dönteni.

Ezen kívül, ha egy sportág vagy sportoló kevésbé népszerű, akkor a szponzorációs lehetőség költségei is lehetnek alacsonyabbak, és kevesebb versenyhelyzetben találhatod magad más cégekkel szemben. Továbbá, egy kevésbé ismert sportág vagy sportoló szponzorálása is lehetőséget ad arra, hogy egyedülálló és megkülönböztető szponzorációs kampányokat hozz létre.

Azonban, ha egy sportág vagy sportoló nem népszerű, az azt is jelentheti, hogy a médiafigyelem és a szponzorációs hatás alacsonyabb lehet. Ezért érdemes alaposan átgondolni a döntést, és mérlegelni a különböző tényezőket, mielőtt belevágnál a szponzorációba.

Ha még egy sportolónak nem volt szponzora vele könnyebb dolgozni?

Azt mondhatjuk, hogy egy sportoló számára valószínűleg könnyebb lehet dolgozni, ha nincs szponzora. Ennek az oka az, hogy a szponzorok általában bizonyos elvárásokat támasztanak a támogatott sportolóval szemben, amelyeket teljesítenie kell. Ez gyakran magában foglalja a szponzor által meghatározott termékek vagy márkák promócióját, az adott termékek használatát vagy bizonyos feltételek teljesítését.

Ha egy sportolónak nincs szponzora, akkor szabadabban mozoghat és maga döntheti el, hogy mely termékek vagy márkák promóciójában vesz részt, vagy hogy melyik versenyen vesz részt. Ez nagyobb szabadságot és rugalmasságot biztosít a sportolónak a munkájában, és lehetővé teszi számára, hogy koncentráljon a sportteljesítményére.

Azonban fontos megjegyezni, hogy a szponzorok segítségével a sportolók jelentős támogatást és lehetőségeket kapnak a karrierjük fejlesztésére. A szponzorok segítségével a sportolók több pénzt kereshetnek, és nagyobb figyelmet kapnak a nyilvánosságtól és az iparágtól. Ez segíthet nekik a sikeres sportkarrier építésében és a hosszú távú siker elérésében. 

A szponzorok ritkán aknázzák ki a sportcsapatok támogatásában rejlő marketing lehetőségeket.

Ez a kijelentés általánosító és nem feltétlenül igaz. A szponzorok általában nagyon érdekeltek a sportcsapatok támogatásában rejlő marketing lehetőségek kiaknázásában. A szponzoráció a szponzorok számára egy lehetőség, hogy megjelenjenek a nagyobb közönség előtt és növeljék a márkájuk ismertségét és népszerűségét. A sportcsapatok és sportesemények népszerűsége és figyelemfelkeltő képessége lehetővé teszi a szponzorok számára, hogy célzottan és hatékonyan érjék el a célközönségüket.

A szponzorok általában különböző marketing eszközöket alkalmaznak a sportcsapatok támogatása során, beleértve a logóik elhelyezését a csapat felszerelésén, a stadionokban és az események hirdetési anyagaiban, valamint az online platformokon való jelenlétüket. A szponzorok nagyon fontosak a sportcsapatok számára is, mivel az általuk nyújtott támogatás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy jobb felszereléseket, edzőket és infrastruktúrát biztosítsanak, ami javítja a teljesítményüket és az eredményeiket.

Természetesen vannak olyan szponzorok is, akik nem használják ki teljes mértékben a sportcsapatok támogatásában rejlő marketing lehetőségeket. Azonban általánosságban elmondható, hogy a szponzorok nagyon érdekeltek a sportcsapatok támogatása során rejlő marketing lehetőségek kiaknázásában, és rengeteg pénzt invesztálnak a sportmarketingbe, hogy népszerűsítsék a márkájukat és növeljék az eladásaikat.

Nagyon nehéz pontosan mérni a támogatások marketing értékét. Azonban a támogatásból származó pozitív érzést, a márka megismertségét, a csapat vagy sportoló támogatottságának növekedését, valamint a célközönség elérését és a kapcsolatépítést célzó lehetőségeket érdemes figyelembe venni a marketing érték mérésénél. Az is fontos, hogy a támogatást összehangoljuk a márkastratégiával és a célcsoporttal, valamint megfelelően kommunikáljuk a támogatást.

Ha egy vállalatnál nincs (sport)marketinges, akkor nem túl kockázatos belevágni egy szponzorrációba?

Ha egy vállalatnál nincs sportmarketinges, akkor valószínűleg nincs nagy tapasztalata a sportmarketing területén, így a szponzoráció egy bizonyos kockázattal járhat. Azonban ha a vállalat jól átgondolja és alaposan megtervezi a szponzorációs programot, akkor a kockázatok minimalizálhatók.

Először is, a vállalatnak alaposan fel kell mérnie a szponzorációs lehetőséget, és megbizonyosodnia arról, hogy a szponzoráció illeszkedik az üzleti céljaikhoz és a márkaértékükhöz. Ezt követően az ajánlati folyamat során a vállalatnak fel kell mérnie a szponzorációs partnerét és a szponzorációs programot, és megbizonyosodnia arról, hogy azok összhangban állnak az üzleti célok és az elvárásokkal. Fontos az is, hogy a vállalat kidolgozza a szponzorációs programot, és megtervezze a szponzorációhoz kapcsolódó aktivitásokat, amelyek támogatják a márkát és céljaikat. Ide tartozhatnak például a promóciós események, a hirdetések, a közösségi média tevékenységek, a PR kampányok és más marketing eszközök.

Végül fontos, hogy a vállalat folyamatosan mérje fel a szponzoráció hatékonyságát, és ellenőrizze, hogy a program megfelelően teljesíti-e az elvárásokat és az üzleti célokat. A kockázatok csökkentése érdekében a vállalatnak meg kell győződnie arról, hogy a szponzoráció szerves része az üzleti stratégiájának és hosszú távú céljainak, és minden lépést meg kell terveznie a szponzoráció sikerének biztosítása érdekében.

Hogyan kell kezelni egy szponzorációs megállapodást?

Tartsa be a megállapodás feltételeit: A szponzorációs megállapodásban foglalt szabályokat és kötelezettségeket kötelező betartani. Mindkét félnek teljesítenie kell az ígéreteket, hogy a megállapodás sikeres legyen.

Értékelje és növelje a kapcsolatot a szponzorral: A szponzorációs kapcsolatot fontos kezelni, és folyamatos kommunikációra van szükség a szponzorral. Örömmel válaszoljon a szponzor által küldött kérdésekre, és tartsa őket naprakészen az események előkészületeiről. Tartsa fel a kapcsolatot, és segítsen javítani az üzleti vagy érdekeltségi kapcsolatokat.

Fenntartása és javítása a szponzor részvételének: A megállapodás során meg kell őrizni az érdeklődést és elkötelezettséget a szponzoráló cég részéről. Tartsa megfelelően tájékoztatva őket az eseményekről és az eredményekről, és segítse őket abban, hogy az általuk előnynek talált promóciós lehetőségek valóban érdeklődést váltson ki.

Eredmények felmérése és értékelése: Rendszeresen értékelje a szponzoráció sikerességét, és elemezze az eredményeket. Tartsa nyilván az eredményeket, beleértve a költségeket és a bevételeket, hogy eldöntse, megfelelő volt-e a szponzoráció. Ez lehetővé teszi, hogy tovább fejlessze az eseményt vagy a lehetőséget a jövőbeni szponzorációra.

Tartsa tiszteletben az értékeket: A szponzorált eseményeken mindenkor az adott szponzor értékeit, ötleteit kell alkalmazni és megjeleníteni. Minden reklámmechanizmusa a szponzornak kell, hogy a legjobbat hozza az események és promóciós lehetőségek költői száma számára.

Az elsődleges cél, hogy mindkét fél, a szponzor és a szponzorált felek egyaránt elégedettek legyenek az eredménnyel. Az említett szempontok betartása hozzájárulhat a sikerhez, és megerősítheti a jövőbeni kapcsolatokat.

A marketing kiaknázása a szponzor céljaitól és stratégiájától függ?

A szponzorok általában két célt kívánnak elérni a szponzorációval: az első az érdeklődés felkeltése és az üzleti lehetőségek növelése, míg a második cél a márkaépítés és a vásárlói hűség növelése.

Az érdeklődés felkeltése és az üzleti lehetőségek növelése érdekében a szponzoráció fő célja az üzleti eredmények előmozdítása, az új piacok elérhetősége és az új vevők szerzése. Ebben az esetben a marketing stratégia ráépítése erre a célokra részletes tervezést és a marketing eszközök kiválasztását igényli. Az ügyfélkör elérése érdekében olyan eszközöket és csatornákat kell választania a szponzornak, amelyek megfelelőek és hatékonyak az üzleti növekedés szempontjából, például oktatási és tanácsadó cikkek, konferenciák, workshopok, webináriumok.

A második cél a márkaépítés és a vásárlói hűség növelése. Itt az eseményre összpontosítanak, ahol a márka megjelenés sikerei, illetve az új termékek és szolgáltatások bemutatása áll a középpontban, az esemény szponzorálása pedig az új ügyfelek meggyőzése és a már meglévők megtartása céljából fontos. A marketing stratégia ebben az esetben a márkaépítéshez kapcsolódó elemeket, például logók, szlogenek és márkanév megjelenést, illetve a termékek és szolgáltatások bemutatását, tartalmi és felkészítő reklámokat magába foglal.

A szponzorok számára fontos, hogy az események megfeleljenek bizonyos stratégiai céloknak, így a marketing stratégiát az ezen célok megfelelő figyelembevételével kell tervezni.


Szeretné maximalizálni a sportcsapat támogatásában rejlő marketingpotenciált? 

Fontos, hogy minden szponzorációnak megvannak a maga céljai és stratégiái, ezért hagyja, hogy a  ezt a WOIMS végezze el. Szakszerűen elvégezzük a kutatást és az elemzést, hogy egy kifejezetten az szponzorra szabott tervet dolgozzunk ki. A célközönség meghatározásától kezdve az üzenete átadásához szükséges megfelelő csatornák kiválasztásáig gondoskodunk arról, hogy maximális eredményeket érjen el egy sportcsapat szponzorálásával!A szponzorok nem használják ki teljes mértékben a sportcsapatok támogatásában rejlő marketing lehetőségeket. Azonban a szponzoroknak is megvannak a maguk céljai és stratégiái, amelyeket figyelembe kell venni.

Gyakran előfordul, hogy a szponzorok nem használják ki teljes mértékben a sportcsapatok támogatásában rejlő marketing lehetőségeket, mert lehetséges, hogy a szponzoráció előtt nem történt megfelelő kutatás és elemzés. A szponzoroknak meg kell határozniuk a célközönségüket, és azt is, hogy milyen üzenetet és milyen csatornákon szeretnének eljuttatni a célközönségüknek. Ha a sportcsapat és a szponzor célközönsége nem illeszkedik egymáshoz, akkor a szponzoráció kevés hatást érhet el.

Egy másik probléma lehet az, hogy a szponzorok nem foglalkoznak elegendően az aktivációval. A szponzoroknak meg kell tervezniük olyan aktivációs programokat, amelyek lehetővé teszik a közvetlen kapcsolatot a sportcsapat rajongóival és a szponzoráció hatékonyabbá tételét. Ez magában foglalhatja a digitális marketingkampányokat, a promóciókat vagy az eseményeken történő részvételt.

Egy harmadik ok lehet az, hogy a szponzorok nem követik az aktuális trendeket és nem alkalmazzák a legújabb technológiákat a sportcsapat támogatásában rejlő marketing lehetőségek kiaknázására. Az online és a mobil eszközök használata lehetővé teszi a szponzorok számára, hogy közvetlenül kapcsolódjanak a sportcsapat rajongóihoz, és erősítsék a márka kapcsolatát a szponzorációval.

Összességében a szponzoroknak meg kell vizsgálniuk a célcsoportjukat, meg kell tervezniük az aktivációs programokat, és követniük kell az aktuális trendeket és technológiákat, hogy hatékonyabban tudják kiaknázni a sportcsapatok támogatásában rejlő marketing lehetőségeket. 

A marketing kiaknázása függ a szponzor céljaitól és stratégiájától.

Valamint attól, hogy mennyire jól tud összpontosítani a megjelenések adta lehetőségekre, hogy kommunikálja ezt a támogatást a saját potenciális és látens célközönsége irányába. A sportcsapat támogatásának marketing értéke csak akkor lesz maximális, ha a támogató szorosan együttműködik a sportcsapattal. Ha sikerül ezt megvalósítani, akkor a sportcsapat támogatása nagymértékben hozzájárulhat a cég megítélésének javulásához, a brand ismertségének növeléséhez és az ügyfelek lojalitásának fokozásához, sőt a jól megválasztott támogatott sportcsapat rajongóiból profitálhat is a támogató.

Egy sportcsapat támogatásának marketing értékét növelni és annak lehetőségeit minél jobban kihasználni a következő eszközökkel lehet:


1. Branded tartalmak: olyan tartalmak készítése, amelyek megjelenítik a támogató cég és a sportcsapat szoros kapcsolatát. Például közös fotók, videók, interjúk vagy sporteseményeken való részvétel. Ez a tevékenység növelheti a támogató brand értékét, a márka ismertségét.
2. A támogatás kommunikációja: A támogatás kommunikációja során hangsúlyozni kell a támogatás okait és céljait, valamint a sportcsapatban rejlő lehetőségeket a támogatással, fontos, hogy tegyék egyértelművé, mit kap a támogatással a sportoló. Segíti a felkészülését, jobb eszközökkel versenyezhet....
3. Márkaszínezés: a sportcsapat használja a támogató színeit a megjelenésben, hogy növelje a vizuális kapcsolattal az együttműködést.
4. Közös promóciós tevékenységek: kampányokat vagy eseményeket szervezhet mindkét fél, ahol megszemélyesítik az együttműködést, direkt kommunikációval tudathatják az együttműködés értékét, jelentőségét.
5. Belépőjegy promóciók: belépőjegyeket a sporteseményekre a támogató cég ügyfeleinek, hogy ezzel növelje az esemény látogatottságát és a támogatás megjelenését. Itt a támogató megszemélyesíti a támogatást. Sikeres helyezés után növeli a saját brand értékét.
6. Csapat merchandise: a sportcsapat merchandise-ét, amelyet a támogató cég ügyfelei megvásárolhatnak, hogy növelje a márka ismertségét és a sportcsapat támogatásának megjelenését.
7. Logó megjelenés sporthírekben: A támogató számára jelentős marketing értéket jelenthet, ha a logója indirekt vizuális kommunikációban jelennek meg nemzeti sport hírekben.
8. Networking: a kapcsolatépítés egyik legjobb formája a sporteseményen történő személyes részvétel.

Ezek a marketing eszközök segíthetnek a sportcsapat támogatásának értékét növelni és annak lehetőségeit minél jobban kihasználni. Fontos, hogy a támogató cég stratégiája a célközönség igényeihez igazodjon, és az egyes eszközöknek megfelelően legyenek integrálva a támogatás kommunikációjába.

A sportcsapat támogatásának marketing értékét többféle eszközzel is mérni lehet, beleértve a következőket:

1. Reklámérték: a sportcsapat támogatása által generált brand reklámérték növekedése, főként ha értékesebb brand mellett jelenik meg cég logója. 
2. Branded Awareness: márkaismertség a sportcsapat támogatása által, online felmérések vagy social media mérések segítségével.
3. Eladások növekedése: a márka támogatása által generált eladások növekedése, például az ügyfeleknek küldött kuponok, promóciós ajánlatok vagy értékesítési adatok alapján.
4. Online jelenlét: a márka online jelenléte, beleértve a weboldal látogatottságát, a közösségi médiában megosztott tartalmak számát és az online beszélgetések számát a sportcsapat támogatása kapcsán.
5. Kapcsolati értékek: a támogató kapcsolati rendszeriének növekedése, kapcsolati háló kialakítása. 

Ezek a mérőeszközök segítenek meghatározni a sportcsapat támogatásának marketing értékét, és segítenek döntéseket hozni a jövőbeli támogatási stratégiákról.

Egy sportcsapat számos dolgot tehet annak érdekében, hogy a támogatója jó befektetésként érezze a támogatást, beleértve a következőket:

1. Célzott reklám: A sportcsapatnak a támogató célközönségére kell fókuszálnia a reklámtevékenységeken, hogy a támogatás minél nagyobb értéket jelentsen a támogatónak.
2. Márkaismertség növelése: A sportcsapatnak erőfeszítéseket kell tennie annak érdekében, hogy növelje a márka ismertségét, és ezáltal növelje a támogatás értékét.
3. Egyedi ajánlatok: A sportcsapatnak különleges ajánlatokat kell adnia a támogatóknak, például exkluzív belépési lehetőségek a meccsekre, személyes találkozók a játékosokkal, vagy egyedi promóciós lehetőségek.
4. Visszajelzés: A sportcsapatnak rendszeres visszajelzést kell adnia a támogatóknak a támogatás eredményeiről, beleértve a reklámbevételek, a márkaismertség növekedését és egyéb eredményeket.
5. Mérési adatok: a sportcsapat adjon pontos adatokat a támogató számára, hogy a sport rendezvényt mennyien látták élőben, nézték a médiákon keresztül, vagy a saját rajongói milyen aktivitást végeztek az év folyamán.

Ezek a lépések segítenek növelni a támogatók bizalmát a sportcsapatban, és a támogatás jó befektetésként történő megélését.
Fontos, hogy a sportcsapat tisztázza a támogatási igényét, és megmagyarázza a támogatónak, hogy a támogatás mire fogja használni. A támogatók általában szívesebben támogatnak olyan sportcsapatokat, amelyek világos céljaik és előnyökkel rendelkező támogatási terveik vannak.

Ha a sportcsapat nem mondja meg pontosan, mire kéri a támogatást, akkor a támogató valószínűleg nem fogja tudni, hogy a támogatást milyen célokra használják fel, és ez félreértésekhez és hiábavaló egyeztetésekhez vezethet. Emiatt fontos, hogy a sportcsapat tisztázza a támogatási igényét, és világosan megmutassa meg a támogatónak, hogy az összeg mire lesz használva, és hogyan fog előnyöket, jobb eredményeket szerezni, ezáltal népszerűbb lenni a közélet számára. Ezzel a támogató számára is világos lesz, hogy a támogatás jó helyre kerül és így biztonságosan dönthet a támogatásról.

A támogató értékessé tétele a célpiaca számára többféle módon is lehetséges?

1. Népszerűség és ismertség növelése: A sportcsapat népszerűségét és ismertségét növelni a támogató cég számára, például a csapat mezének szponzorálásával, vagy a közösségi médiában történő közös megjelenéssel.
2. Rajongói bázis bővítése: A támogató cég kihasználja a sportcsapat rajongói bázisát, hogy több emberhez jusson el a márkaüzenet.
3. Pozitív imázs kialakítása: A sportcsapat támogatása javíthatja a támogató cég imázsát, és pozitív visszhangot kelthet a cég és a márka körében.
4. Értékes információk biztosítása: A támogató cégnek szüksége van értékes információkra a támogatás által nyújtott érték biztosítása érdekében.
5. Egyedi marketinglehetőségek biztosítása: A sportcsapat egyedi marketinglehetőségeket is biztosíthat a támogató cég számára, például exkluzív eseményeken való megjelenést, rajongói találkozókat, vagy speciális ajánlatokat a támogató cégnek.

Ezek a lehetőségek segíthetnek a sportcsapat értékessé tételében a támogató számára, és segíthetnek a támogatás által nyújtott érték meghatározásában.

A sportcsapat értékesebbé tétele a támogató számára a következő lehetőséggel:

1. Célzott marketing aktivitások: A sportcsapat különböző marketing aktivitásokat pl.: sajtó eseményeket, vállalati rendezvényeket és média megjelenéseket szervezhet a támogató számára.
2. Exkluzív előnyök: A támogatók exkluzív előnyökre, például VIP belépőkre, csapat körbevezetésekre, vagy személyes találkozásra sportolókkal lehetnek jogosultak.
3. Branded termékek: A sportcsapat összeállíthat és eladhat branded termékeket, például mez, pulóver vagy egyéb ajándéktárgyakat a támogatók számára.
4. Mérhető eredmények: A sportcsapat bemutathatja a támogatóknak a mérhető eredményeit, például a versenyeredményeket, a növekvő rajongói bázist, vagy a sportolók teljesítményét.

A sportcsapat és a támogató kapcsolatának értékét javíthatja, ha a sportcsapat személyre szabott megoldásokat kínál a támogató számára, amelyek a támogató céljait és igényeit szolgálják. Vannak olyan cégek, amelyek támogatnak sportcsapatokat, anélkül, hogy tisztán látnák, hogy a pénz mire kerül elköltésre vagy, hogy hogyan térül meg a támogatás. Az ilyen támogatások gyakran csak a szponzor cégnek a márkaépítésre, a márkaismertségre vagy a rajongói bázis bővítésére irányulnak, sokszor baráti, ismerős alapon működnek. De még itt is fontos, hogy a támogató cég világosan lássa, hogy a támogatás mire fog használni, és hogyan esetlegesen mit kap a sport csapattól. Ha a támogató cég nem kap elegendő információt, akkor végül is a támogatás csökkenhet, megszűnhet, mert egyáltalán nem fog megtérülni és nem is látják, hogy mire költik.

A WOIMS marketing ügynökség kiváló lehetőség lehet annak érdekében, hogy a támogató optimálisan becsülje meg a támogatás értékét, és a lehető legjobb eredményeket érje el a cég belső és külső kommunikációjának kialakításával és a megjelenések marketing értékének maximalizálásával.

A WOIMS 8 éves szakértelmet és tapasztalatot kínál a sportban a reklámtevékenységek tervezésében, végrehajtásában és értékelésében, valamint segít a támogatónak a legjobb marketingstratégiák kiválasztásában és megvalósításában. Az ügynökségünk által biztosított szakmai tanácsadás előnyös a sportcsapatnak is, mivel a támogatás biztosabb alapokon nyugszik, mint a koncepció nélküli “adományok”. WOIMS biztosítja a támogató célközönségének professzionális elérését, a figyelmének folyamatos fenntartását.

Végül, a marketing ügynökségünk segítségével a sportcsapat képes lesz az eredmények pontos mérésére és értékelésére, ami lehetővé teszi a jövőbeli marketing együttműködések fejlesztését és javítását.

Összességében tehát elmondható, hogy a pontos marketing koncepció fontos lehet a sportcsapat számára, de még fontosabb a támogató számára, mivel segíti őket abban, hogy meggyőződjenek arról, hogy a támogatás jó befektetés. A sportcsapatok cél nélküli marketing támogatása értéktelen, sőt mindkét fél számára csak addig jelent megoldást, amíg valamilyen addicionális ok fenntartja a kapcsolatot. Az a támogatás lehet értékes, ha a támogató márka magasabb ismertséget kap, vagy ha a sportcsapat rajongói a támogató termékeit nagyobb volumenben vásárolják. Az a támogatás azonban értéktelen, ha nincs közös cél, vagy ha a támogató márka nem kap elegendő nyilvánosságot a támogatás révén. Végül is a sportcsapatok és a támogatók kapcsolatának értéke és jövője jelentős mértékben függ az érték cserétől, azaz a támogatás értéke azonos vagy magasabb, mint amit a támogató kifizet a csapat, sportoló számára.

Vegye fel velünk a kapcsolatot és engedje meg, hogy megmutassuk, hogyan tudja a WOIMS a legtöbbet kihozni a vállalata szponzorációs megjelenéséből!

Gondolkodik, hogy vállalata egy sportolót vagy sportcsapatot szponzoráljon, de nem biztos a megtérülésben?

A WOIMS marketing ügynökség tapasztalt szakemberei segítenek Önnek kialakítani a megfelelő hátteret, hogy a megjelenő lógójából az eddiginél jóval többet hozzunk ki. Szakértelmünkkel biztosítja, hogy szponzorációja sikeres lesz,
- meghatározzuk a támogatási célokat
- kidolgozzuk a támogatás kihasználáshoz szükséges megjelzéseket
- elkészítjük a kommunikációs és vizuális tartalmakat
- kész tartalmakat beillesztjük a vállalat és a támogatott kommunikációjába, megjelenéseibe
- mérjük és elemezzük az együttműködés eredményeit, marketing értékét. 

A WOIMS tudja, hogy hogyan kell a lehető legtöbbet kihozni márkája
lehetőségeiből a sport szponzoráción keresztül.

 

VEGYE FEL VELÜNK A KAPCSOLATOT

A weboldalon megadott adatai csak kapcsolatfelvételre szolgálnak, nem kerülnek tárolásra és harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.